Hírek, Újdonságok

2020.08.19.
2020.08.19.
Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítása
A pályázat címe: Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítása Pályázatunk a Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítását célozza,
Read More
2020.08.19.
2020.08.19.
Besenyszögi pályázatok
Pályázati forrásból valósult meg Besenyszögön a vizesblokk felújítás és korszerűsítés 2017. december 31. határidővel. Ennek köszönhetően
Read More
2020.08.17.
8 évesek lettünk!
Amikor 2014-ben a „Tök jó!” Hetet útjára indítottuk, elsődleges célunk az volt, hogy az ősz beköszöntével
Read More
2020.06.12.
Nagymozgások
Idegrendszerüknek rendkívül fontos, hogy minden nap mozoghassanak.   Állatutánzó gyakorlatok (akár hangutánzással is mehet)  Kutya – négykézláb
Read More

Szolgáltatásaink

Speciális táplálkozási igényű gyermekek ellátása
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet rendelkezik a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. A rendelet az óvodába kerülő
Tovább
Tehetséggondozás
(HPP alapján) Tehetségműhelyeinkben elősegítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kibontakoztatását, különös tekintettel a HH és
Tovább
Mozgáskotta program óvodánkban
Sokszor beszélünk róla, hogy a mozgásnak milyen jó hatása van a tanulási képességekre. Vajon
Tovább
Sószoba
Óvodánkban több mint tíz éve működik só szoba, amit csoportjaink a nevelési év folyamán
Tovább

Óvodai nevelés területei

Rajozáls, festés, mintázás, kézimunka

Tetszőleges szöveg.

Tovább
A külső világ tevékeny megismerése

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Tovább
Anyanyelvi nevelés

Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, átfogja a nevelőmunka minden területét, jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában. A gyermek a felnőttekkel és a társakkal együtt végzett sokféle tevékenység közben sajátítja el az anyanyelvet.

Tovább
Munka jellegű tevékenységek

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést kapjanak.

Tovább
A tevékenységben megvalósuló tanulás

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira alapozva, az egyéni sajátosságokból kiindulva - a gyerekek teljes személyiségének fejlődését, fejlesztését leginkább elősegítő módon - az óvodai élet egész folyamatában valósul meg óvodánkban a tevékenységben történő tanulás.

Tovább
Mozgás

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.

Tovább
Verselés, mesélés

Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.

Tovább
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Az óvodai nevelés országos alapprogramot figyelembe véve dolgoztuk ki ezt a nevelési területet.

Tovább
4
1
intézmény
100
fő férőhely
86
% kihasználtság
246
nap nyitva évente

Rólunk mondták

Pedagógusaink

\