Hírek, Újdonságok

2021.12.11.
Decemberi zárva tartás
Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy óvodánk az alábbi munkanapokon nyitva tart, viszont csökkentett létszámmal, összevont csoportokkal
Read More
2021.12.11.
Nevelés nélküli munkanap
Tisztelt Szülők! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a szakmai továbbképzésekre, szakmai programokra
Read More
2021.12.11.
Karácsony
Kedves Szülők! 2021. december 20-án, hétfőn 10 órától rendezzük meg Fenyő-ünnepünket. A hagyományoktól eltérően zárt körben
Read More
2020.08.19.
2020.08.19.
Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítása
A pályázat címe: Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítása Pályázatunk a Besenyszögi Eszterlánc Óvoda kerítésének felújítását célozza,
Read More
2020.08.19.
2020.08.19.
Besenyszögi pályázatok
Pályázati forrásból valósult meg Besenyszögön a vizesblokk felújítás és korszerűsítés 2017. december 31. határidővel. Ennek köszönhetően
Read More

Szolgáltatásaink

Speciális táplálkozási igényű gyermekek ellátása
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet rendelkezik a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. A rendelet az óvodába kerülő
Tovább
Tehetséggondozás
(HPP alapján) Tehetségműhelyeinkben elősegítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kibontakoztatását, különös tekintettel a HH és
Tovább
Mozgáskotta program óvodánkban
Sokszor beszélünk róla, hogy a mozgásnak milyen jó hatása van a tanulási képességekre. Vajon
Tovább
Sószoba
Óvodánkban több mint tíz éve működik só szoba, amit csoportjaink a nevelési év folyamán
Tovább

Óvodai nevelés területei

Rajozáls, festés, mintázás, kézimunka

Tetszőleges szöveg.

Tovább
A külső világ tevékeny megismerése

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Tovább
Anyanyelvi nevelés

Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, átfogja a nevelőmunka minden területét, jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában. A gyermek a felnőttekkel és a társakkal együtt végzett sokféle tevékenység közben sajátítja el az anyanyelvet.

Tovább
Munka jellegű tevékenységek

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést kapjanak.

Tovább
A tevékenységben megvalósuló tanulás

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira alapozva, az egyéni sajátosságokból kiindulva - a gyerekek teljes személyiségének fejlődését, fejlesztését leginkább elősegítő módon - az óvodai élet egész folyamatában valósul meg óvodánkban a tevékenységben történő tanulás.

Tovább
Mozgás

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.

Tovább
Verselés, mesélés

Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.

Tovább
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Az óvodai nevelés országos alapprogramot figyelembe véve dolgoztuk ki ezt a nevelési területet.

Tovább
4
1
intézmény
100
fő férőhely
86
% kihasználtság
246
nap nyitva évente

Rólunk mondták

Pedagógusaink

\