Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

(HPP alapjánTehetségműhelyeinkben elősegítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kibontakoztatását, különös tekintettel a HH és HHH gyermekek részvételére. 

Kiemelten tehetséges gyermek 

 A gyerekek adottságai a megfelelő környezeti hatások (család, óvoda, társak) által fejlődnek képességekké, esetleg tehetséggé. A gyerekeknél tehetségre irányuló hajlamról, tehetségígéretről, tehetségcsírákról beszélhetünk, melyek korán megmutatkozhatnak (művészi és motoros képességek, zenei képességek, rajzkészség stb.).  

Tehetséges gyermek jellemzői:  

 • érdeklődő, kritikus, gyorsan tanul, elvont dolgok iránt érdeklődik, elmélyült, egyenlőtlen fejlődés jellemzi, energikus stb. 
 • átlag feletti általános képességű (pl. jó memória, fejlett anyanyelvi képesség stb.) 
 • átlagot meghaladó speciális képességek (nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuálistéri, testi-mozgásos, szociális) 
 • kreatív (pl. eredetiség, rugalmasság, probléma iránti érzékenység) 
 • feladat iránti elkötelezettség (pl. érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás), azaz a hajtóerő, motiváció 

Feladatunk:  

 • A tehetségterület azonosítása, felismerése, rögzítése a gyermek portfóliójában. 
 • Segíteni, hogy felszínre kerüljenek a gyermekek adottságai, képességei. 
 • A tehetséges gyermek erős oldalának differenciált feladatokkal, játékokkal történő fejlesztése.  
 • Az elfogadó légkör, tág cselekvési szabadság, gazdag tapasztalások biztosítása (párhuzamos tevékenységek, rugalmas napirend, szabad játék). 
 • Komplexitás, az egész személyiség fejlesztése. – Folyamatos bátorítás, ösztönzés, motiváció.  
 • A fejlődés folyamatos nyomon követése 
 • a fejlesztés mindig a gyermek egyéni tempójához, fejlettségi szintjéhez igazodva történik. 

 

 1. decemberében regisztráltunk a Tehetségpont Hálózatba. Óvodánk 2014. januárjától Tehetségpontként működik.

Óvodánk első tehetségműhelye az „Egészséges mint a makk” tehetségműhely. 

A foglalkozások célja, hogy elősegítse, és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának. 

Azok a 6-7 éves gyermekek kerülnek kiválasztásra, akik magas szintű mozgások kivitelezésére képesek, mozgásuk koordinált, könnyen motiválhatóak. 

Feladatunk, hogy  minél több mozgásfajtával, testnevelési játékkal, és változatos eszközökkel ismertessük meg a gyermekeket, ezáltal sikerélményt nyújtsunk számukra. Arra törekszünk, hogy örömmel, belső motivációval végezzék a játékos nagymozgásokat, s majdan sportot kedvelő, rendszeres mozgást végző, aktív felnőttekké váljanak.