Mozgáskotta program óvodánkban

Mozgáskotta program óvodánkban

Sokszor beszélünk róla, hogy a mozgásnak milyen jó hatása van a tanulási képességekre. Vajon mi ennek az oka?                                                                                                                                                                                              A tanulás gyakorlatilag az érzékszerveink által közvetített információ feldolgozása, megértése és megjegyzése, ennek megfelelően nagyon fontos az agy érzékleteket feldolgozó központjának fejlettsége. Ez a központ gyermekkorban a mozgással fejleszthető legkönnyebben. Más tevékenységek kiegészíthetik ezt, de nem pótolhatják.  

     Óvodánkban nagyon fontosnak tartjuk az időben elkezdett, folyamatos, korszerű eszközökkel és módszerekkel megvalósított kisgyermekkori mozgásos nevelést.               Helyi Pedagógiai Programunkban prioritást élvez a mozgásos tevékenységeken alapuló játékos fejlesztés, ezért heti két mozgásos napot is szervezünk a gyermekeink számára. Az egyik ilyen napon „Mozgáskottázunk”. A feladatok, játékok tervezésénél figyelembe vesszük a csoportok összetételét, a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlettségi szintjét. A Magyar Gábor pszichológus és testnevelő tanár által kifejlesztett „Mozgáskotta” módszert azért szeretjük alkalmazni, mert olyan tervszerű és hatékony segítséget kínál nekünk, óvodapedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermekek testi, kognitív (megismerő), affektív (érzelmi, hangulati) és viselkedéses funkcióit. A gyermekek által nagyon kedvelt, speciális és változatos eszközhasználattal, sokféle mozgáshelyzet megteremtésével bíró játékos tevékenységet a testnevelés foglalkozások anyagába építjük be.  

     A „Mozgáskotta” módszer alkalmazása komplex fejlesztési lehetőségek tárháza.  

Segítségével: 

  • a gyermekek egyensúlyérzéke stabillá, mozgásuk összerendezetté válik 
  • a szín-, forma-, alakfelismerésük biztosabb 
  • ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni (jobb-bal!) 
  • számolási készségük, számfogalmuk megszilárdul 
  • ritmusérzékük fejlődik 
  • emlékezet és figyelem fejlesztés során képességeik fejlődnek 
  • növekszik feladattartásuk, együttműködésük, szabálytudatuk. 

mozgaskotta-1

mozgaskotta-2