Nevelés nélküli munkanap

Nevelés nélküli munkanap

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) a szakmai továbbképzésekre, szakmai programokra az adott nevelési évben a nevelőközösség részére 5 nevelés nélküli munkanapot biztosít.

Értesítem Önöket, hogy óvodánkban

2021. december 27-én és 28-án

nevelés nélküli munkanapot tartunk.

A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. [Nkt. 3. § (7)]

Kérem a kedves Szülőket, hogy ezen a napon oldják meg gyermekük elhelyezését, mivel online értekezletet tartunk és óvodánk zárva tart.

Köszönöm segítő közreműködésüket.

Tisztelettel:

                                                                        Válócziné Szakali Tünde

                                                                            óvodavezető