COVID19 – Rendkívüli szünet

COVID19 – Rendkívüli szünet

Tisztelt Szülők!

A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2 §. alapján a Besenyszögi Eszterlánc Óvodában 2020. március 18-tól határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelek el.

Kérem, gyermeke otthonmaradását megoldani szíveskedjen!

Ajánlatos a gyermek felügyeletét nem a nagyszülőkre bízni, mert a jelenlegi ismeretek alapján a koronavírus az idős korosztályra különösen veszélyes.

Kérem, hogy a csatolt SZÜLŐI NYILATKOZATON jelezzék, ha gyermekük felügyeletét otthon biztosítani tudják!

Ha egészséges gyermekük felügyeletét semmiképpen nem tudják megoldani, ügyeleti rendszerű, korlátozott gyermekfelügyeletet szervezünk. Az ily módon megszervezett gyermekfelügyelet kiscsoportos (max. 5 gyermek/csoport) ügyeleti rendszerben történik, kivételes és indokolt esetben. Az erre irányuló kérelmek egyénileg kerülnek elbírálásra minden gyermek esetében.

Gyermekfelügyelet kizárólag csak egészséges gyermek számára kérhető, aki a közelmúltban (két-három hétben) nem járt külföldön és nem érintkezett olyan személlyel, aki külföldön járt, fertőzött vagy házi karanténban van. Az ügyeleti gyermekfelügyelet biztosításakor előnyt élveznek azon szülők gyermekei, akik munkakörüknél fogva közreműködnek a veszélyhelyzeti, védelmi feladatok biztosításában (pl. rendőr, katona, egészségügyi dolgozó, köztisztviselő, kormánytisztviselő, közműszolgáltató stb.)

Továbbá kérem, hogy jelezzék, ha az étkezés lehetőségével továbbra is élni szeretnének. Ez a lehetőség napi egyszeri étkezést foglal magában (ebéd, elvitelre). Ez esetben a gyermek ebédjének elhordásáról a szülőnek kell gondoskodni. Az étel csak otthonról hozott, megfelelően tiszta és fertőtlenített edényben vihető el!

Tisztelettel kérem, hogy a gyermekfelügyelet és az étkezés lehetőségével valóban csak nagyon indokolt esetben éljenek! Ugyanis minél többen igényelnek gyermekfelügyeletet vagy étkeztetést, annál kevésbé tudjuk elérni azt a célt, ami miatt a szünet elrendeléséről szóló döntést meg kellett hozni.

Az elkövetkező időszakban a legfontosabb az, hogy mindennemű társas érintkezések (személyes találkozások) számát minimálisra szorítsuk, életünk minden területén.
A SZÜLŐI NYILATKOZATOKAT legkésőbb 2020. március 18.-ig kérem visszajuttatni az óvodavezetőhöz.

Megértésüket, segítő közreműködésüket tisztelettel köszönöm!

Besenyszög, 2020. március 16.        

                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                            Balogh Zoltán 

             polgármester